Top

Pius V − inicjator Ligi ¦więtej

Pius V - inicjator Ligi ¦więtej

¬ródło: Wikipedia, Papież Pius V

Copyright © 2007−2017 by historycznebitwy.info | All rights reserved. | Design by Misiek