Top
STRONA GŁÓWNA
BITWY
KSIĘGA GOŚCI
MAPA STRONY

Megiddo 1457 p.n.e.

FAKTY W PIGUŁCE

Data:prawdopodobnie 9 maja 1457 p.n.e.
Konflikt:wojna Egiptu z koalicją miast Kanaanu
Miejsce:dzisiejszy Izrael
Rezultat:zwycięstwo Egipcjan

STRONY KONFLIKTU

vs
Egipt   Kadesz
Kanaan
Megiddo
Mitanni

DOWÓDCY

Totmes III vs Król miasta Kadesz

LICZEBNOŚĆ ARMII

10 000 − 20 000 vs Nieznana, przypuszczalnie mniej liczna od armii Totmesa

STRATY

Nieznane vs Zabici
83 
Wzięci do niewoli
340 

Bitwa pod Megiddo jest najstarszym szczegółowo opisanym starciem w historii. Bitwa miała miejsce 9 maja 1457 r. p.n.e. (data nie jest pewna, inne możliwe daty to 1482 lub 1479 r. p.n.e.). W starciu zmierzyły się wojska faraona Totmesa III z siłami antyegipskiej koalicji pod wodzą króla miasta Kadesz.

Wyprawa Totmesa III

Pos‘g Totmesa III

Pos‘g Totmesa III

Pod koniec rządów egipskiej królowej Hatszepsut na ziemiach dzisiejszej Syrii wybuchło powstanie skierowane przeciw Egiptowi. W rebelii wzięli udział Kanaanici, których wsparło położone nad Eufratem państwo Mitanni. Powstaniu przewodził król miasta-fortecy Kadesz. Do powstańców dołączył także król Megiddo. Miasto było położone wzdłuż południowego krańca doliny Jezreel. Takie położenie umożliwiało kontrolę handlu między Egiptem i Mezopotamią.

W niecały rok od wybuchu powstania Totmes III zebrał armię rydwanów i piechoty liczącą 10 000 żołnierzy. W ciągu dziesięciu dni przerzucił armię z pozycji wyjściowych spod fortecy Sileh do Gazy, głównej egipskiej siedziby w regionie. Po kolejnych 11 dniach marszu egipska armia dotarła do miasta Yaham. Tutaj odbyła się narada wojenna dotycząca sposobów dotarcia pod Megiddo, gdzie skoncentrowały się główne siły powstańców. Totmes III mógł poprowadzić armię trzema drogami, przy czym trasy północna i południowa były dłuższe, ale łatwiejsze do pokonania. Po naradzie, wbrew zaleceniom swoich generałów, faraon zdecydował się na marsz najtrudniejszą drogą (środkową).

W ciągu trzech dni, nie napotykając nieprzyjaciół, Egipcjanie dotarli do rzeki Qinah i założyli na równinie obóz. Zaskoczona armia rebeliantów w pośpiechu przegrupowywała się, zabezpieczając podejścia do Megiddo, ale tego dnia do walki nie doszło.

Przebieg bitwy

Rankiem następnego dnia Totmes III dokonał przeglądu swoich sił, po czym podzielił armię na trzy części. Komendę nad skrzydłami objęli generałowie faraona, a on osobiście dowodził środkiem szyku. Gwałtowny atak wojsk Totmesa III kompletnie rozbił szyki rebeliantów, którzy w panice rzucili się w stronę twierdzy Megiddo. Obrońcy miasta odmówili otwarcia bram i armia rebeliantów znalazła się w dramatycznym położeniu. Egipcjanie popełnili jednak błąd i zamiast dobić przeciwnika, zajęli się grabieżą zdobytego obozu. W ten sposób zaprzepaścili szansę na szybkie zdobycie twierdzy, ponieważ w tym czasie pokonana armia zdołała jednak dotrzeć za mury Megiddo.

Po bitwie miasto zostało oblężone. Obrońcy trzymali się do grudnia, ale w końcu zdecydowali się poddać. Egpicjanie zdobyli ogromne łupy: 2041 koni, 894 rydwany (w tym dwa pokryte złotem), 200 kompletów zbroi (w tym pancerze królów miast Kadesz i Megiddo) oraz 25 000 zwierząt innych niż konie. Mieszkańcy miasta zostali oszczędzeni.

Copyright © 2007−2017 by historycznebitwy.info | All rights reserved. | Design by Misiek