Top
STRONA GŁÓWNA
BITWY
KSIĘGA GOŚCI
MAPA STRONY

Szyk armii angielskiej

Ustawienie obu armii przed bitwą

Ustawienie obu armii przed bitwą

Książę Wellington ustawił swoją armię na grzbiecie wzgórza kilkaset metrów na południe od Mont Saint Jean. Obronę prawego skrzydła oparł o zabudowania zameczku Hougoumont, obronę centrum o zabudowania farmy La Haye Sainte, natomiast prawe skrzydło zawiesił w próżni, gdyż spodziewał się nadejścia od tej strony co najmniej jednego korpusu pruskiego. Teren sprzyjał obronie (szczególnie na lewym skrzydle) i nie pozwalał na ruchy dużych formacji wojsk oraz pozwalał na koncentrację ognia piechoty i artylerii. Od wschodu ograniczony był gęstymi borami, które uniemożliwiały Francuzom oskrzydlenie przeciwnika od tej strony. Najsłabszym punktem obrony był znajdujący się za plecami Anglików las Soignes, przez który w kierunku północnym biegła tylko jedna droga. W razie porażki las uniemożliwiłby szybki odwrót i przyczyniłby się do całkowitego zniszczenia angielskiej armii.

Po całonocnej ulewie około 6 rano armia angielska zaczęła zajmować wyznaczone przez księcia pozycje. Wellington odrzucił możliwość obejścia przez Francuzów jego pozycji od wschodu (osłona Prusaków i Lasu Paryskiego) dlatego większość sił skoncentrował na zachód od szosy brukselskiej. Prawym skrzydłem dowodził gen. lord Hill, centrum młody książę Orański, a lewym skrzydłem gen. Picton.

95 regiment strzelecki Rifles

95 regiment strzelecki
„Rifles”

Patrząc od wschodu szyk armii angielskiej otwierały brygady lekkiej jazdy gen. Vandelura i gen. Viviana. Na południe od tych brygad, na przedpolu lewego skrzydła, stanęła brygada księcia sasko-weimarskiego licząca 1200 żołnierzy. Na głównej linii lewego skrzydła, tuż obok lekkiej jazdy, stanęły hanowerskie brygady płk. von Winckego i płk. Besta, które w sumie liczyły około 4500 bagnetów. Dalej w kierunku zachodnim pozycję zajęła szkocka brygada gen. Packa licząca 2275 świetnie wyszkolonych i zdyscyplinowanych żołnierzy. Na lewo od Szkotów znalazła się niderlandzka brygada dowodzona przez gen. Bylandta. Bylandt dysponował siłą około 2300 bagnetów. Najbliżej centrum stały brygady gen. Kempta i gen. Lamberta.

Jedynym odwodem lewego skrzydła była licząca 1183 szable brygada ciężkich dragonów gen. Ponsonby'ego. Składała się ona z jednego regimentu angielskiego, jednego szkockiego i jednego irlandzkiego. Z tego powodu była znana jako Union Brigade. Była to jedna z najlepszych jednostek jazdy w tym czasie.

Makieta La Haye Sainte

Makieta La Haye Sainte

W centrum pozycji angielskich na niewielkiej przestrzeni książę Wellington skoncentrował 8 brygad piechoty i 7 brygad kawalerii. Przed pozycjami głównej linii znajdowała się niewielka farma La Haye Sainte. Budynek został obsadzony przez dwa bataliony lekkiej piechoty Królewskiego Legionu Niemieckiego (KGL) i kompanię lekkiej piechoty KGL. W sumie było to 365 ludzi pod dowództwem majora Baringa, którzy dobrze przygotowali się do obrony.

W pierwszej linii centrum armii angielskiej rozwinęło się pięć brygad piechoty. Tuż przy brygadzie Lamberta stanęły resztki brygady KGL płk. Omptedy (880 bagnetów), a zaraz za nią brygada hanowerska gen. Kielmannsegga (2000 żołnierzy). Dalej stała brygada gen. C. Halketta (2320 ludzi), a potem dywizja gwardii królewskiej gen. Cooka (brygady gen. Maitlanda − 2054 bagnety i gen. Bynga − 2073 bagnety).

Za główną linią centrum Wellington zgromadził silne odwody. Zaraz za brygadą Omptedy stanęła 1 brygada jazdy gwardii lorda Somerseta licząca 1220 szabel. Była to najlepsza jednostka kawalerii w armii angielskiej. W pobliżu ciężkiej jazdy książę ustawił także 3 brygady niderlandzkiej lekkiej jazdy i jedną brygadę anielską. W sumie było to ponad 4000 szabel. Trochę dalej na prawo stanęły kolejne dwie brygady lekkiej jazdy (angielska gen. Granta i niemiecka gen. Dörnberga liczące razem 2706 ludzi). Odwody centrum uzupełniały jeszcze 3 brygady piechoty.

Hougoumont

Hougoumont

Około 200 metrów przed brygadą Bynga znajdował się niewielki zameczek Hougoumont z farmą i ogrodem. Była to ważna pozycja, której zdobycie stwarzało zagrożenie dla prawej flanki armii angielskiej, dlatego też książę wysłał do jej obrony cztery kompanie lekkie gwardii i kilka innych jednostek.

Prawe skrzydło wojsk angielskich było trochę cofnięte. Głównym zadaniem ludzi lorda Hilla było uniemożliwienie Francuzom obejścia pozycji angielskich od zachodu. Główny ciężar obrony prawego skrzydła przypadł lekkiej brygadzie gen. Adama (2700 wyborowych strzelców) i brygadzie piechoty gen. Mitchella (1761 bagnetów). Szyk zamykała niderlandzka brygada gen. Chassègo. Do odwodu lord Hill przeznaczył hanowerską brygadę płk. H. Halketta, brygadę KGL płk. Du Plata i resztki korpusu brunszwickiego, który po stratach odniesionych pod Quatre Bras nie nadawał się do samodzielnego działania.

Artyleria piesza i część artylerii konnej została ustawiona na całej linii między brygadami piechoty. Były to w większości nowoczesne działa sześcio- i dziewięciofuntowe oraz pewna liczba haubic 5.5 cala. Pięć baterii artylerii konnej i baterię rakietników konnych Wellington pozostawił w odwodzie.

W sumie armia Wellingtona liczyła około 67 000 żołnierzy.

  • WSTECZ
  • DO GÓRY
  • DALEJ
Copyright © 2007−2017 by historycznebitwy.info | All rights reserved. | Design by Misiek