Top
STRONA GŁÓWNA
BITWY
KSIĘGA GOŚCI
MAPA STRONY

Forsowanie Sambry

12 czerwca 1815 r. Napoleon opuścił Paryż i udał się do swoich wojsk stacjonujących w pobliżu granicy francusko-niderlandzkiej. 14 czerwca wieczorem wojsko szykowało się do ostatniego noclegu przed nadchodzącą wojną. Dowódcy korpusów znali już rozkazy. Ich zadaniem było zdobycie Charleroi, sforsowanie Sambry i jak najszybszy marsz na Brukselę.

Położenie armii w nocy z 14 na 15 czerwca 1815 r.

Położenie armii w nocy
z 14 na 15 czerwca 1815 r.

O świcie 15 czerwca francuskie korpusy ruszyły do akcji. Aby przyspieszyć forsowanie rzeki Napoleon podzielił armię na trzy części. Lewym skrzydłem (korpusy d'Erlona i Reille'a) dowodził marszałek Ney, który miał przekroczyć rzekę w Marchiennes, a następnie zdobyć Quatre Bras, uniemożliwiając tym samy współdziałanie Anglików z Prusakami. Gdyby zaszła taka potrzeba, siły dowodzone przez Neya mogły uderzyć na Charleroi od północnego zachodu, ułatwiając przerzut pozostałych jednostek francuskich. Prawym skrzydłem (IV korpus) dowodził gen. Gérard. Miał on uderzyć na Prusaków w Chatelet. Wtedy na związane walką jednostki pruskie miała uderzyć pozostała część armii francuskiej (korpusy III i VI oraz gwardia) pod dowództwem cesarza.

Lekka jazda francuska zaraz po przekroczeniu granicy starła się z jednostkami osłonowymi korpusu von Zietena i szybko przyparła je do rzeki. Prusacy nie chcieli się jednak łatwo poddać i doszło do zaciekłych starć na bagnety. Gen. Zieten już o 5 rano zdał sobie sprawę, że walczy z głównymi siłami francuskimi. Nie mając szans obrony południowego brzegu rzeki postanowił wycofać się na drugą stronę i bronić zaciekle mostów w Charleroi. Zadanie to zostało powierzone 2 brygadzie I korpusu, która przez pewien czas zdołała powstrzymać marsz przeciwnika, jednak o godzinie 11 pruski generał został zmuszony do opuszczenia miasta, gdyż przewaga Francuzów była miażdżąca. Korpus von Zietena zdołał oderwać się od przeciwnika i choć stracił 1200 ludzi, zachował pełną sprawność bojową i w dalszym ciągu był zdolny do osłony koncentracji reszty korpusów pruskich w okolicach Ligny.

Manewry armii w czasie kampanii 1815 r.

Manewry armii w czasie kampanii 1815 r.

Widząc uciekających Prusaków Napoleon postanowił najpierw rozbić feldmarszałka Blüchera, ruszył więc niezwłocznie w kierunku Fleurus.

Tymczasem lewe skrzydło francuskie marszałka Neya dotarło do rozwidlenia dróg Gosselies-Gilly. Po krótkim postoju Francuzi ruszyli dalej na północ i dotarli pod Frasnes. W okolicy miasta stacjonowała 2 dywizja piechoty gen. Perponchera wsparta baterią artylerii konnej. Siły te zostały wieczorem wyparte w kierunku Quatre Bras przez II korpus Reille'a. Po oczyszczeniu lasu Bossu znajdującego się po zachodniej stronie szosy brukselskiej Francuzi rozłożyli się na biwak. Ney planował skoncentrować swe oddziały rano następnego dnia i uderzyć na Quatre Bras.

Już na samym początku kampanii dało się odczuć brak marsz. Berthiera. Zastępujący go na stanowisku szefa sztabu marsz. Soult nie radził sobie wystarczająco dobrze. Co prawda Francuzi sprawnie wyparli von Zietena z Charleroi, ale już podczas przekraczania rzeki w szeregi wdarł się chaos. Napoleon liczył, że do godziny 13 na drugim brzegu rzeki znajdzie się 60 000 żołnierzy zdolnych do natychmiastowych akcji zaczepnych, marsz. Soult zdołał przeprowadzić przez mosty jedynie 20 000 ludzi. Z tego powodu Ney zmuszony był maszerować na północ ograniczonymi siłami i nie był w stanie z marszu zdobyć ważnego skrzyżowania dróg w Quatre Bras.

  • WSTECZ
  • DO GÓRY
  • DALEJ
Copyright © 2007−2017 by historycznebitwy.info | All rights reserved. | Design by Misiek