Top
STRONA GŁÓWNA
BITWY
KSIĘGA GOŚCI
MAPA STRONY

Przybycie Prusaków

Rankiem 18 czerwca IV korpus gen. Bülowa znajdował się w odległości 15−20 km od wojsk Wellingtona, ale droga po nocnej ulewie była w fatalnym stanie. Bülow prowadził ze sobą 25 381 żołnierzy piechoty, 3081 kawalerzystów i 88 dział. Awangardę korpusu tworzył 2 pułk huzarów śląskich, który już o godzinie 13 nawiązał kontakt z jazdą angielską, lecz w tym czasie reszta korpusu Bülowa była jeszcze daleko. Huzarzy zajęli zachodni skraj Lasu Paryskiego i oczekiwali na nadejście sił głównych. Około godziny 17 IV korpus minął Saint Lambert i skierował się do Lasne. Od tej miejscowości trasa wiodła przez Las Paryski, co jeszcze bardziej utrudniało marsz.

Do osłony prawego skrzydła Napoleon przeznaczył 3 dywizję strzelców konnych gen. Domona, do której po pewnym czasie dołączyła dywizja jazdy gen. Subervie. Gdy obie dywizje zostały ostrzelane przez pruską artylerię i tyralierę, która zatrzymała się 100 metrów od skraju lasu, Francuzi postanowili zaatakować. Szarża się nie powiodła ponieważ tyralierzy schronili się w lesie, a francuska jazda została ostrzelana dodatkowymi działami ukrytymi za drzewami. Stało się jasne, że siły pruskie z każdą chwilą są coraz większe.

Atak Bulowa na Plancenoit

Atak Bülowa na Plancenoit

Około godziny 17 cesarz wysłał przeciw Prusakom VI korpus gen. Lobau. Francuzi walczyli na przedpolu Plancenoit, ale z minuty na minutę przewaga Prusaków rosła i w końcu Lobau zaczął tracić zdobyty teren. Gdy około godziny 18 Prusacy mieli już trzykrotną przewagę w ludziach, Lobau wysłał do Napoleona gońca z prośbą o posiłki.

Cesarz po raz kolejny chciał odbić z rąk pruskich Plancenoit. Sama miejscowość nie miała większego znaczenia, ale chodziło o uwikłanie Bülowa w krwawe walki uliczne, by zdobyć w ten sposób czas na rozbicie armii Wellingtona. Do Plancenoit cesarz wysłał tzw. młodą gwardię (4500 ludzi) gen. Duhesme'a. Zgodnie z przewidywaniami cesarza doszło do ciężkich walk ulicznych, w wyniku których Francuzom udało się odbić miejscowość. Bülow nie dawał jednak za wygraną, pozbierał swoich ludzi i ponownie wdarł się do Plancenoit. W tej sytuacji Napoleon przygotował kolejny atak: do natarcia na Prusaków uszykowała się gwardia cesarska. Gwałtowny atak dwóch świeżych gwardyjskich batalionów rozbił IV korpus Bülowa i odrzucił go na 600 metrów od zabudowań.

Była godzina 19.00. Napoleon podjął decyzję, że czas przygotować ostatni atak na pozycje Wellingtona. Jednak zanim to nastąpiło około 19.30 na pole bitwy przybył I korpus von Zietena i z marszu wszedł do walki, zapełniając lukę między lewym skrzydłem armii angielskiej a korpusem Bülowa. Przybycie świeżych sił pruskich dodało otuchy coraz bardziej zrezygnowanym żołnierzom angielskiej armii, a książę Wellington przestał martwić się o swoje lewe skrzydło i zaczął koncentrować się na obronie skrzydła prawego, gdzie spodziewał się ataku gwardii cesarskiej.

  • WSTECZ
  • DO GÓRY
  • DALEJ
Copyright © 2007−2017 by historycznebitwy.info | All rights reserved. | Design by Misiek