Top
STRONA GŁÓWNA
BITWY
KSIĘGA GOŚCI
MAPA STRONY

Zakończenie

Zwycięstwa odniesionego przez Aleksandra pod Gaugamelą nie można rozpatrywać tylko w kontekście samej bitwy. Sukces, choć błyskotliwy, nie wyróżnia się niczym niezwykłym od pozostałych wielkich zwycięstw Macedończyka, jak też od triumfów innych wodzów greckiego świata. W bitwie nie zastosowano żadnego przełomowego rozwiązania taktycznego chętnie kopiowanego w następnych starciach. Najważniejsze w całej historii jest nie to, co wydarzyło się na polu bitwy, lecz wpływ starcia na dalszy przebieg kampanii Aleksandra i cały świat.

Przede wszystkim Gaugamela wyznaczyła kres dynastii Achemenidów. Zhańbiony porażką Dariusz został w 330 r. p.n.e. zamordowany na zlecenie Bessosa, który następnie obwołał się królem Persji. Władza nowego monarchy ograniczała się jedynie do kilku baktryjskich plemion, natomiast Babilon i całe bogactwo Wielkich Królów przejęli Macedończycy, a Aleksander stał się najpotężniejszym władcą ówczesnego świata.

Dalsza trasa Aleksandra na wschód

Dalsza trasa Aleksandra na wschód

Najważniejszym następstwem bitwy pod Gaugamelą było zapoczątkowanie nowej epoki w dziejach świata dziś określanej mianem hellenistycznej. Przed Grekami i Macedończykami otworem stanął rozległy, bogaty Wschód. Do zagospodarowania i umocnienia panowania nad ogromnym imperium Aleksander potrzebował rzeszy ludzi, którzy w zamian za wierną służbę mieli szansę zrobić kariery i znacznie poprawić swoją sytuację materialną. Ludzie ci przybywali do Azji i Egiptu i zaszczepiali tam to, co dla nich było najważniejsze: język, wzory organizacji politycznej, zasady wychowania, normy estetyczne, wierzenia religijne.

Nowy porządek zaprowadzany przez przybyszów wpływał na postawę miejscowej ludności. Aleksander, a później władcy państw hellenistycznych powstałych na gruzach imperium Macedończyka, potrzebowali wielu urzędników i żołnierzy, umożliwiali więc robienie karier także autochtonom, o ile ci zgodzili się przyjąć grecki język i sposób życia. Pod wpływem bliskich kontaktów z kulturą Wschodu zmieniali się także sami Grecy i Macedończycy, przez co w krótkim czasie powstała cywilizacja o nowym obliczu łącząca w sobie cechy obu światów.

Jednakże nie wszystkie części dawnego imperium ulegały jednakowym przemianom. Najbardziej odporne na wpływy okazały się ludy irańskie stanowiące przed upadkiem Achemenidów społeczno-polityczną bazę dynastii. Zachowanie przez hellenistycznych królów tradycyjnych struktur władzy ułatwiło później odrodzenie się perskiej państwowości.

  • WSTECZ
  • DO GÓRY
  • DALEJ
Copyright © 2007−2017 by historycznebitwy.info | All rights reserved. | Design by Misiek